schaduw

Inspecteur Hygiënisch WoningToezicht (HWT)
VRK

HBO   |   Maximaal €3805   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   32 uur
Solliciteer (t/m 23-6-2019)

 

Professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst

 

Het cluster Maatschappelijke Zorg biedt aan inwoners en professionals een vangnet- en adviesfunctie in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken*. De cliënten van het cluster Maatschappelijke Zorg behoren tot de doelgroep van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Dit zijn mensen met een eigen verhaal en zeer complexe, meervoudige problematiek. Het zijn mensen waar ernstige zorgen om zijn en die soms overlast veroorzaken. Zij vragen zelf vaak geen hulp, zijn veelal dakloos (geweest) of dreigen uit huis gezet te worden, mijden de zorg en hebben een afwijzende houding bij elk zorgaanbod dat gedaan wordt. Wij zoeken een

 

Inspecteur Hygiënisch WoningToezicht (HWT)

standplaats Haarlem, werkgebied Veiligheidsregio Kennemerland, voor 32 uur per week

 

Als Inspecteur HWT word je ingezet om naar aanleiding van signalen te onderzoeken of er sprake is van extreme verzamelwoede of dermate ernstige vervuiling van woning en/of tuin, dat ingrijpen nodig is om ernstige overlast en (brand)gevaar op te heffen.

Veel meldingen worden gedaan door ketenpartners, zoals politie, brandweer, ambulancedienst, woningcorporaties, maatschappelijk werk, ziekenhuizen en zorginstellingen.

In regio Kennemerland zijn twee inspecteurs Hygiënisch Woningtoezicht actief.

 

Na een melding (zoals ongedierte, stank en brandgevaar in geval van een volle woning) ga je op huisbezoek om de woning en het perceel te inspecteren. Je beoordeelt of wet- en regelgeving met betrekking tot hygiënische woonproblemen wordt overtreden. Meestal signaleren de inspecteurs dat de woning dermate vervuild of vol is, dat wegens brandgevaar, overlast of een bedreiging van de volksgezondheid de woning geruimd en/of geschoond moet worden. In dat geval wordt allereerst gepoogd met de bewoner afspraken te maken over het opruimen en schoonmaken. Als inspecteur coördineer je de aanpak van de vervuiling. Er wordt een vervolgafspraak gepland om te controleren of dit gebeurd is. Indien dit niet het geval is, kan een machtiging bij de burgemeester gevraagd worden om de woning op te laten ruimen en schoon te laten maken (bestuursdwang).

Nadat de woning opgeruimd en schoon is, vinden hercontroles plaats om recidive te voorkomen.

 

Naast het toepassen van bestuursdwang, het coördineren en begeleiden van ruimingen en schoning bied je nazorg aan huis en bewoner Je motiveert de cliënt tot het aanvaarden van adequate zorg en biedt (praktische) hulp. Je zet de hulp door andere instanties in gang en zo nodig bemiddel en onderhandel je over de aard van het zorgaanbod door deze instanties.

Indien de bewoner zorg nodig heeft of huisuitzetting dreigt, wordt deze toegeleid naar de collega’s zorgcoördinatoren van GGD Vangnet & Advies. Hygiënisch Woningtoezicht houdt zich primair bezig met de vervuiling, de zorgcoördinatie houdt zich bezig met (zorg aan) de vervuiler of extreme verzamelaar.

 

Als inspecteur HWT werk je zowel zelfstandig als intensief samen met je collega inspecteur HWT, ben je op de hoogte van de lopende casussen en kan je elkaar vervangen bij afwezigheid.  

Je werkt nauw samen en stemt veelvuldig af met de ketenpartners, zoals met de gemeenten, woningbouwverenigingen, sociale wijkteams en politie. Je onderhoudt contact met schoonmaakbedrijven en andere instanties.

Zo nodig voer je overleg met de juridisch medewerkers van de gemeenten of externe deskundigen. Meldingen documenteer je in het cliëntvolgsysteem Cliëntennet, inclusief foto’s van de situatie.

Je draagt zorg voor de administratie van brieven, (voor)financiering en verrekening van diensten van derden en eigen diensten en levert een bijdrage aan subsidie aanvragen en verantwoording.

Tot je taken behoort ook het verstrekken van technische adviezen bij de behandeling van bezwaar en beroepschriften tegen handhavingsbeschikkingen en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in rechtsgeschillen voor technische aspecten.

 

Wij vragen

Je hebt een HBO denk- en werkniveau, bezit het rijbewijs B en je hebt relevante werkervaring met de OGGZ doelgroep. Je staat stevig in je schoenen, je bent wel wat gewend en weet het hoofd koel te houden. Je hebt een creatieve, flexibele, onderzoekende opstelling om samen met de cliënt tot passende oplossingen te komen.

Goede sociale en contactuele eigenschappen zijn noodzakelijk om cliënten te kunnen motiveren, stimuleren, overtuigen en hun weerstand tegen zorg weg te nemen. Je communiceert helder en professioneel met de professionals van andere organisaties en ketenpartners en je bent in staat om op een constructieve wijze samen te werken.

Je bent nauwgezet en bereid de bijbehorende rapportage en administratieve werkzaamheden uit te voeren.

Binnen het cluster Maatschappelijke Zorg neem je deel aan vergaderingen en ben je actief betrokken bij ontwikkelingen binnen het cluster. Wij ontwikkelen ons naar een ‘platte organisatie’ waarin taken en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij medewerkers zijn belegd, volgens de principes van zelforganisatie en, waar mogelijk, zelfsturing.

 

Ons aanbod

Een uitdagende functie in een dynamisch werkveld. Voor deze functie bedraagt het bruto maandsalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.805,-- (schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Het salaris wordt aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het individueel keuze budget (IKB). Het generieke functieprofiel Vakspecialist Witte Kolom A) is van toepassing op deze functies. De aanstelling wordt in eerste instantie aangegaan voor één jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een vast dienstverband.

 

Onze organisatie

GGD Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid van de ruim half miljoen inwoners van de Veiligheidsregio Kennemerland. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor onze burgers. GGD Kennemerland is een energieke organisatie met meer dan 300 medewerkers en bestaat uit Preventie, Advies & Crisis, Jeugdgezondheidszorg en Ambulancezorg. Samen voeren wij een verscheidenheid aan taken uit: van consultatiebureau tot Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, van infectieziektebestrijding tot medische milieukunde. GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Meer informatie vind je op onze website www.ggdkennemerland.nl. Betrouwbaar, klantgericht, collegiaal en professioneel: dat zijn onze kernwaarden!

 

Solliciteren

Enthousiast geworden? Mail je brief en CV vóór 24 juni 2019 via de website www.werkenbijdevrk.nl

De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 1 juli 2019. Neem voor vragen over de functie contact op met Claire Morssink, clustermanager Maatschappelijke Zorg, 06 12 05 73 92, of mail naar cmorssink@vrk.nl

 

*) De OGGZ taken binnen cluster Maatschappelijke Zorg (MZ) omvatten het Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland, Hygiënisch Woningtoezicht, Zorgcoördinatie en Bemoeizorg vanuit Vangnet & Advies, de Veldregisseur OGGZ,  het verpleegkundig spreekuur voor daklozen ‘Damiate’ en het Loket BCT.

Competenties

Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Creativiteit
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Claire Morssink
clustermanager MZ
cmorssink@vrk.nl

Contactpersoon vacature

Claire Morssink
clustermanager MZ
cmorssink@vrk.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij de VRK?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website