Testimonial

Marco de Looze

Profielfoto van Marco de Looze

Inspecteur hygiënische woningtoezicht

"Ik werk in een omgeving waar ik mensen kan helpen."

Marco de Looze komt veel bij mensen binnen. Vanuit de GGD helpt hij mensen hun woonomgeving veiliger en gezonder te maken. Dat doet hij onder andere door vervuilde, maar ook overvolle, woningen te inspecteren.

“We werken daarbij samen met o.a. collega's van de GGD, ambulance- en brandweercollega's, wijkagenten, Leger des Heils, maatschappelijk werk en woningbouwverenigingen,” licht Marco toe. “en we bieden mensen de kans het probleem op te lossen.” Het gaat vooral over mensen die om allerlei redenen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of er een iets andere leefstijl op na houden dan gemiddeld. Marco noemt zijn werk uitdagend: “Je weet van te voren niet hoe een woning eruit ziet, hoe het binnen ruikt en met wie je te maken krijgt”. Als hij de klus dan, bij voorkeur samen met de bewoner, tot een goed einde kan brengen, geeft hem dat een goed gevoel: “Daar doe je het voor.”

Werken in een omgeving waarbij je mensen kunt helpen. Dat is wat Marco al jaren doet. Voor hij twee jaar geleden de overstap maakte naar de GGD, zorgde hij voor de brandweer onder meer voor topografische kaarten van gebouwen, wateren en evenementen. Daarmee weten de brandweermensen precies hoe ze een gebouw of terrein moeten betreden en wat ze daar aantreffen. En tot slot gaf Marco naast zijn reguliere brandweerwerk voorlichting over brandveiligheid bij oudere mensen thuis en aan kinderen op basisscholen. Hoe gevarieerd kun je het hebben!? Hulpverlening in optima forma en bij een organisatie die dat ook nog eens mogelijk maakt.

Werken bij de VRK volgens Marco