Testimonial

Simone

Profielfoto van Simone

Senior Zorgcoördinator Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ)

"Je krijgt de ruimte om te doen wat belangrijk is."

Er zit altijd een verhaal achter wat het begrijpelijk en inzichtelijk maakt waarom mensen doen wat ze doen. Een diverse, soms verrassende groep mensen heeft de volle aandacht van Simone. Zij heeft er zelfs haar werk van gemaakt. Inmiddels is Simone senior zorgcoördinator bij de afdeling Maatschappelijke Zorg. Daarnaast is ze sinds het begin van haar werkzame leven bij de GGD ook verpleegkundige bij spreekuren voor mensen met somatische klachten die geen huisarts hebben.

Kwetsbare mensen

In haar functie ontvangt zij regelmatig zorg- en overlastmeldingen via bijvoorbeeld politie, buren of woningbouw. Het is aan haar en haar collega's contact te zoeken met degene waarover de melding gaat. Simone: “We kijken wat nodig is om de situatie te stabiliseren. En we bieden zogenoemde bemoeizorg, als het gaat om mensen die geen hulp vragen of accepteren maar het wel nodig hebben.” Het gaat daarbij veelal om kwetsbare mensen met allerlei problematiek. “Als we in contact zijn gekomen en er is vertrouwen ,” vervolgt Simone haar uitleg, “kijken we samen wat nodig is, zoals begeleiding of behandeling. We leiden de mensen dus naar zorg.” Maar ook achter de schermen zet Simone zich ervoor in de levenskwaliteit van deze groep mensen te verbeteren. Ze zet signalen en hiaten vanuit het werkveld om in voorstellen, protocollen of adviezen om werkprocessen en samenwerking met onder meer de ketenpartners te verbeteren.

Leefomgeving

De betrokkenheid bij onze leefomgeving gaat bij Simone verder dan haar werk. Ook de klimaatverandering gaat haar aan het hart. Privé en op het werk zet zij zich in voor een duurzamere omgeving. Simone: “Ik kijk altijd welke (kleine) gewoontes anders kunnen. Waarbij het weinig moeite kost om te veranderen en wat tegelijk een positief effect heeft. Bijvoorbeeld het verwijderen van stenen en het aanleggen van een kruidentuintje, een standaard vega-aanbod van de bedrijfscatering, geen wegwerpbekers meer…” Daarom is Simone binnen de VRK ook lid van de projectgroep Duurzaamheid. Samen met haar collega’s denkt en werkt zij mee aan duurzame bewustwording en acties om de CO2 uitstoot verder terug te dringen.

Gezonde en veilige maatschappij

“Ik vind het heel inspirerend onderdeel uit te maken van deze organisatie. Je hebt volop ontwikkelmogelijkheden en je krijgt de ruimte om te doen wat belangrijk is, ” besluit ze haar verhaal. Er zijn veel verschillende afdelingen die zich allemaal vanuit hun deskundigheid inzetten voor een gezondere en veiligere maatschappij. Dat maakt de VRK tot een grote organisatie met een groot bereik.