schaduw

Stage bij Veiligheidsregio Kennemerland

Ben jij student of scholier en op zoek naar een stageplek? Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) laat je graag kennismaken met het veelzijdige werk van onze regionale organisatie. Wij bieden de mogelijkheid tot praktijk- en/of afstudeerstages bij een of meer van onze organisatieonderdelen.

Beroepsgerichte stageplaatsen

Er zijn bij VRK jaarlijks meerdere beroepsgerichte stageplaatsen beschikbaar voor zowel artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen in opleiding, als studenten veiligheidskunde, facilitair management, personeel & organisatie, financiën en meer. Het stageniveau sluit aan op middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Samenwerking opleidingsinstituten

Onze stages zijn voorbehouden aan studenten van onze ‘preferred partners’: Nova College in Haarlem, Hogeschool voor Veiligheid in Utrecht en Hogeschool Den Haag. Onze communicatie over stages bij de VRK verloopt via de opleidingsinstituten. Het is dus belangrijk dat je dit aangeeft bij je opleidingsinstituut als jij stage wilt lopen bij ons.