Basisarts - 28-36 uur - Haarlem

Anders

Vacature

Vast

Schaal 11

28 - 32

Max. € 5.773,00

Sta je stevig in je schoenen, heb je een oplossingsgerichte inslag en ben je in voor een uitdaging? Dan is deze functie zeker interessant voor jou!

 Voor Veilig Thuis Kennemerland zoeken we een deskundige

                           Basisarts

                     Voor 28-36 uur per week

                    max. € 5.773,-- (schaal 11)

               Jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging

Dit ga je doen

Als basisarts word je betrokken bij die meldingen waar medische expertise gewenst is, zoals wanneer er sprake is van lichamelijk geweld, seksueel geweld of ernstige verwaarlozing, maar ook bij het inschatten van de gevolgen van verslaving en psychiatrie bij volwassenen.

Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen en/of beschermende maatregelen te bevorderen. Je werkt hierbij samen met andere disciplines, waaronder de medewerker Veilig Thuis en de gedragswetenschapper Veilig Thuis.

 • Onder supervisie van de vertrouwensarts breng je medische expertise richting de organisatie, medewerkers, betrokken gezinssystemen en hulpverleners, gericht op de medische aspecten van de casuïstiek.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in het medische circuit.
 • Je geeft telefonisch advies gericht op medisch inhoudelijke zaken aan medici en neemt met hen de stappen van de meldcode door.
 • Je verifieert, beoordeelt en interpreteert (medische) je gegevens naar aanleiding van de meldingen over vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Je vertaalt medische aspecten naar de mate van (on)veiligheid in de opvoed- of leefsituatie.
 • Je doet (medisch) onderzoek dat noodzakelijk is voor het vaststellen van het oordeel.
 • Je bent beschikbaar voor overleg en ondersteuning in gesprekken en huisbezoeken van de medewerkers Veilig Thuis.
 • Je verzamelt je informatie betreffende de jeugdige, de volwassenen en/of het gezinssysteem bij (para) medici en je consulteert zo nodig externe deskundigen indien hun expertise gewenst is.
 • Je ondersteunt de medewerker VT bij het opstellen van rapportages voor wat betreft medische aspecten.
 • Je bespreekt je analyse en beoordeling van medische gegevens in multidisciplinaire overleggen (o.a. triage-overleg, startoverleg, MDO) en je onderbouwt besluiten, gebruik makend van je medische expertise.

Wanneer pas jij bij ons?

 • Je bent geregistreerd als (basis)arts (BIG geregistreerd)
 • Je hebt kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde (her)registratie-eisen.
 • Je hebt kennis van geweld in afhankelijkheidsrelaties, of de intentie deze kennis tijdens je werk op te doen
 •  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor onder andere het vastleggen van bevindingen in rapportages;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden nodig om onder andere belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;

Waarom werken bij ons?

 • Afhankelijk van jouw kennis en ervaring word je ingeschaald in schaal 11 (max. € 5.773,- o.b.v. 36 uur);
 • Aangevuld met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 18,63% van het bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie-uren van te kopen;
 • Er is ruimte om middels incompany-trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en geaccrediteerde nascholingen de kennis en expertise op dit gebied te vergroten;
 • Je komt terecht bij een dynamische (crisis)organisatie met o.a. brandweer, GGD, Veilig Thuis en Ambulancezorg;
 • Wij stimuleren het vervullen van een nevenfunctie in de regionale crisisorganisatie. Voor meer informatie hierover zie: https://www.werkenbijdevrk.nl/informatie;
 • Je kunt je blijven ontwikkelen door het volgen van opleidingen, trainingen en workshops waarbij ook ruimte is voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling;
 • Werkplezier binnen een organisatie die zich blijft ontwikkelen en lerend is.

Solliciteren?

Enthousiast geworden? Wij ontvangen graag jouw reactie met een cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat je aanspreekt in deze functie.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Wianne Brandt, Sectormanager Veilig Thuis, via telefoonnummer 088-8006200 of e-mail: wbrandt@veiligthuis-ken.nl. Voor inhoudelijke vragen over het werk kunt u contact opnemen Judith Bosman, jbosman@veiligthuis-ken.nl vertrouwensarts bij Veilig Thuis Kennemerland..

Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnenkomen via www.werkenbijdevrk.nl.


Veilig Thuis

De visie van Veilig Thuis Kennemerland is dat geweld achter de voordeur niet acceptabel is! Acht gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. Onze missie is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Bij acute of structurele onveiligheid doen wij een interventie, onderzoek en stellen we voorwaarden waarna wij overdragen naar passende zorg. Tevens zet Veilig Thuis Kennemerland zich in om ondersteuning te bieden bij slachtoffers van seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, radicalisering, ouderenmishandeling en binnenlandse mensenhandel.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.veiligthuis-ken.nl.

De VRK

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de negen gemeenten in de regio. Zij bestaat uit GGD (waaronder de Ambulancezorg), de Brandweer, Crisisbeheersing Kennemerland, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1400 medewerkers (inclusief vrijwilligers).

Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland.

Wij willen ons ontwikkelen naar het regionale kennis-en expertisecentrum voor fysieke veiligheid en publieke gezondheid in Kennemerland! Ons handelen reflecteert wat wij als VRK(-ers) willen uitstralen; professioneel, collegiaal, klantgericht en betrouwbaar.

De VRK wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers volop wil benutten.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.vrk.nl.

Wij vragen nieuwe collega’s een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) te overleggen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Contactpersonen

profielfoto
CONTACTVacatureinhoud
Wianne BrandtDirecteur+3106-18306064wbrandt@veiligthuis-ken.nl

Sollicitatieformulier

Heb je al een account? Log eerst in om de sollicitatie aan je account te koppelen en velden automatisch in te vullen met de bij ons bekende gegevens

Editable
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

CV & Motivatie
Overige informatie & versturen